Linq Örnek

int[] dizi = {50,60,500,05,40,45,15}; // dizi tanımladık.

var linq=from ara in dizi where ara >=0 && ara <= 500 select ara; // linq ile arama yaptık dizinin içindeki verileri.

foreach (var deger in linq)

{

ListBox1.Items.Add(deger.ToString());

}