Listbox Veri Taşıma | listbox'tan listbox'a valuesi ile birlikte değer taşıma

Design Tarafı
 <asp:UpdatePanel ID="UpdatePanel1" runat="server">

                                <ContentTemplate>

                                    <table style="width: 355px;">

                                        <tr>

                                            <td style="padding: 0; width: 160px; border: none;">

                                                <asp:ListBox ID="lstButunDeneyler" runat="server" Height="200px" SelectionMode="Multiple"

                                                    Width="150px"></asp:ListBox>

                                            </td>

                                            <td style="padding: 0; width: 35px; border: none;">

                                                <asp:Button ID="btnEkleDeney" runat="server" Text=">>" OnClick="btnEkleDeney_Click" />

                                                <br />

                                                <asp:Button ID="btnCikarDeney" runat="server" Text="<<" OnClick="btnCikarDeney_Click" />

                                            </td>

                                            <td style="padding: 0; width: 160px; border: none;">

                                                <asp:ListBox ID="lstSeciliDeneyler" runat="server" Height="200px" SelectionMode="Multiple"

                                                    Width="150px"></asp:ListBox>

                                            </td>

                                        </tr>

                                    </table>

                                </ContentTemplate>

</asp:UpdatePanel>

 

CodeBehind

protected void btnEkleDeney_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            try
            {

                foreach (ListItem itm in lstButunDeneyler.Items) //Tüm arkadaşlarını bastığımız List 'ten verileri okuyoruz.
                {

                    if (itm.Selected == true)
                    {

                        //Eğer bu item seçili ise

                        int indexs = lstSeciliDeneyler.Items.IndexOf(itm); //Seçili arkadaşlar List 'inde bu itemın olup olmadığına bakıyoruz.

                        if (indexs >= 0)

                        { }

                        else

                        {

                            //Eğer yoksa kayıt ediyoruz.

                            ListItem[] itms = new ListItem[] 

                             { 

                                 new ListItem(itm.Text,itm.Value)

                             };

                            lstSeciliDeneyler.Items.AddRange(itms);

                        }

                    }

                }

                foreach (ListItem itm in lstSeciliDeneyler.Items) //Seçili arkadaşlar list 'inden verileri okuyoruz. Olanları tüm arkadaşlar List 'inden kaldırıcaz.

                {

                    int index = lstButunDeneyler.Items.IndexOf(itm); // Tüm arkadaşlar List 'inde arıyoruz.

                    if (index >= 0)

                    {

                        //Varsa kaldırıyoruz.

                        lstButunDeneyler.Items.RemoveAt(index);

                    }

                }

            }

            catch (Exception ex)
            {

            }

}

protected void btnCikarDeney_Click(object sender, EventArgs e){

            try
            {

                foreach (ListItem itm in lstSeciliDeneyler.Items) //Seçili arkadaşlarını bastığımız List 'ten verileri okuyoruz.

                {

                    if (itm.Selected == true)

                    {

                        //Eğer bu item seçili ise

                        int indexs = lstButunDeneyler.Items.IndexOf(itm); //Tüm arkadaşlar List 'inde bu itemın olup olmadığına bakıyoruz.

                        if (indexs >= 0)

                        { }

                        else

                        {

                            //Eğer yoksa kayıt ediyoruz.

                            ListItem[] itms = new ListItem[] 

                             { 

                                 new ListItem(itm.Text,itm.Value)

                             };

                            lstButunDeneyler.Items.AddRange(itms);

                        }

                    }

                }

                foreach (ListItem itm in lstButunDeneyler.Items) //Tüm arkadaşlar list 'inden verileri okuyoruz. Olanları seçili arkadaşlar List 'inden kaldırıcaz.

                {

                    int index = lstSeciliDeneyler.Items.IndexOf(itm); // Seçili arkadaşlar List 'inde arıyoruz.

                    if (index >= 0)

                    {

                        //Varsa kaldırıyoruz.

                        lstSeciliDeneyler.Items.RemoveAt(index);

                    }

                }

            }

            catch (Exception ex)

            {

            }

 }

Çıktısı

 

Bünyamin Çayan'a katkılarından dolayı teşekkürler...