Veritabanından Çekilen Sıraya Göre User Control

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{

    DataTable insDataTable = new DataTable();

    insDataTable.Columns.Add("UserControl", typeof(string));

    insDataTable.Columns.Add("SiraNo", typeof(int));

    insDataTable.Rows.Add("~/UserControls/WebUserControl1.ascx", 1);

    insDataTable.Rows.Add("~/UserControls/WebUserControl3.ascx", 2);

    insDataTable.Rows.Add("~/UserControls/WebUserControl2.ascx", 3);

 

    //bu verinin veri tabanindan sirali geldigini dusunun.

    //sayfa uzerinde bir tane panel oldugunu ve adinin da pnlMenu oldugunu dusunun

 

    foreach (DataRow dr in insDataTable.Rows)
    {

        Control u = this.LoadControl(dr["UserControl"].ToString());

        pnlMenu.Controls.Add(u);

    }
}