TimeSpan ile şu kadar saniye, dakika, saat ve gün olayı

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
    DateTime hesaplanacakZaman = new DateTime(2010, 05, 15, 21, 23, 00);
    Response.Write(neZaman(hesaplanacakZaman));
}
 
public string neZaman(DateTime d) {
    TimeSpan tS = DateTime.Now-d;
    int dakika = (int)tS.TotalMinutes;
    int saat = (int)tS.TotalHours;
    int gun = (int)tS.TotalDays;
    string strTemp;
    if (dakika < 1)
    {
        strTemp = "bir kaç saniye önce";
    }
    else if (dakika < 60)
    {
        strTemp = dakika+" dakika önce";
    }
    else if (saat < 24)
    {
        strTemp = saat+" saat önce";
    }
    else
    {
        strTemp = gun+" gün önce";
    }
    return strTemp;
}