asp.net güvenlik resmi

using System;
using System.Collections;
using System.Web;
using System.Drawing;
using System.Drawing.Imaging;

public partial class GuvenlikResmi : System.Web.UI.Page
{

    protected void Page_Load( object sender , EventArgs e )
    {
        // Güvenlik kelimesinin uzunluğudur.
        const int UZUNLUK = 5; 

        // Güvenlik kelimesinde kullanılacak karakterler dizesidir.
        string[] m_Karakterler = new string[] {

                    "A" , "B" , "C" , "D" , "E" , "F" , "G" , "H" ,

                    "J" , "K" , "L" , "M" , "N" , "P" , "R" ,

                    "S" , "T" , "U" , "V" , "W" , "X" , "Y" , "Z" ,

                    "2" , "3" , "4" , "5" , "6" , "7" , "8" , "9"
                }; 

        // Random olarak rakam oluşturabileceğimiz Random class'ının tanımlanmasıdır.
        Random m_Random = new Random (); 

        // Boş güvenlik kelimemizdir.

        string m_GuvenlikKodu = String.Empty;

        string m_Karalama01 = String.Empty;

        string m_Karalama02 = String.Empty; 

        for ( int i = 0 ; i < UZUNLUK ; i++ )
        {

            // Random oluşturulan rakamın index olarak kabul edilip, m_Karakterler dizesinden ilgili karakterin alındığı satırdır.

            m_GuvenlikKodu += m_Karakterler[m_Random.Next(m_Karakterler.Length - 1)];

 

            m_Karalama01 += m_Karakterler[m_Random.Next(m_Karakterler.Length - 1)];

            m_Karalama02 += m_Karakterler[m_Random.Next(m_Karakterler.Length - 1)];     

        } 

        // Güvenlik kelimesinin Session'a eklendiği satırdır.

        Session.Add ( "GuvenlikKodu" , m_GuvenlikKodu );

        // Resim çizme işleminin yapıldığı bölümdür.

        Bitmap m_Resim = new Bitmap ( 100 , 20 );

        Graphics m_Grafik = Graphics.FromImage ( m_Resim );

        Font m_Font = new Font ( "Tahoma" , 15 , FontStyle.Italic);

        Brush m_FircaYazi = new SolidBrush(Color.FromArgb(120, 0, 0, 0));

        Brush m_FircaBeyaz = new SolidBrush ( Color.White );

 
        m_Grafik.FillRectangle ( m_FircaBeyaz , 0 , 0 , m_Resim.Width , m_Resim.Height ); 

        m_Grafik.DrawString(m_Karalama01, new Font("Arial", 20, FontStyle.Regular), new SolidBrush(Color.FromArgb(40, 0, 0, 0)), new PointF(0, 0));

        m_Grafik.DrawString(m_Karalama02, new Font("Arial", 20, FontStyle.Regular), new SolidBrush(Color.FromArgb(40, 0, 0, 0)), new PointF(10, -10));

        for (int i=0; i<5; i++)

            m_Grafik.DrawEllipse(new Pen(new SolidBrush(Color.FromArgb(40, 0, 0, 0)), 2), m_Random.Next(-20, 60), m_Random.Next(-30, 20), m_Random.Next(10, 100), m_Random.Next(10, 100));

        m_Grafik.DrawString ( m_GuvenlikKodu , m_Font , m_FircaYazi , new PointF ( 10 , -2 ) );

        // Resmin ekrana gönderildiği bölümdür.

        Response.ContentType = "image/gif";

        m_Resim.Save ( Response.OutputStream , ImageFormat.Gif );

    }

}