Singleton design pattern database connection C#

Singleton, belirli bir sınıfın yalnızca bir örneğinin oluşturulması gerektiğinde kullanılabilir.

Bazı yaygın örnekler şunlardır: Dosya İşleyici, Yazdırma Biriktiricisi işleyicisi, Veritabanı bağlantısı, vb.

Kodlarımız;

  public class ConnSingleton
  {
    private static ConnSingleton dbInstance;
    private readonly SqlConnection conn = new SqlConnection(@"Data Source=127.0.0.1;database=urfetdb;User id=urfet;Password=123123;");    
   
    private ConnSingleton()
    {
    }

    public static ConnSingleton getDbInstance()
    {
      if (dbInstance == null)
      {
        dbInstance = new ConnSingleton();
      }
      return dbInstance;
    }

    public SqlConnection GetDBConnection()
    {
      try
      {
        conn.Open();
      }
      catch (SqlException e)
      {
      }
      finally
      {
      }

      return con;
    }
  }

Kullanım Örneği;

 ConnSingleton cs = ConnSingleton.getDbInstance();
 cs.GetDBConnection();