Bilişim Teknolojisi - BT (Information Technology) Terimler

Selamlar, 

İstanbul Üniversitesi - Yönetim Bilişim Sistemleri, Lisans bölümünde öğrendiğim akademik seviyedeki teknolojik terimleri bloğumda yer vermek istiyorum.

  • Bilişim Teknolojisi - BT (Information Technology): TDK "bilişimde kullanılan bütün araç ve gereçlerin oluşturduğu sistem"
  • Teknoloji: “bir sanayi dalı ile ilgili yapım yöntemlerini, kullanılan araç, gereç ve aletleri kapsayan bilgi” anlamına gelmektedir.
  • Bilişim: “İnsanoğlunun teknik, ekonomik ve toplumsal alanlardaki iletişiminde kullandığı ve bilimin dayanağı olan bilginin özellikle elektronik makineler aracılığıyla düzenli ve akla uygun bir biçimde işlenmesi bilimi, enformatik” biçiminde açıklanmıştır.
  • Enformasyon: (malumat) en genel anlamda belirli ve görece dar kapsamlı bir konuya (bağlama) ilişkin, derlenmiş bilgi parçasıdır. Derleme süreci ölçüm, deney, gözlem, araştırma ya da haber toplama (istihbarat) bulgularının özetlenmesi biçimini almaktadır.
  • BT ile ES Arasındaki Fark: BT tüm yazılım ve donanımı kapsarken, ES amaç doğrultusunda ihtiyaç duyulan teknolojileri kapsar.