Asp.Net SessionState yöntemlerinden biri olan StateServer (Port:42424) yapılandırılması

Selamlar,

Asp.NET uygulamalarında sessionların nasıl ve ne şekilde tutulacağına dair yapılar vardır. Bunlar sırası ile aşağıdaki gibidir... 

InProc, StateServer, SqlServer, Custom

<configuration>
 <system.web>
  <sessionState mode="InProc" timeout="25" />
 </system.web>
</configuration>
<configuration>
 <system.web>
  <sessionState mode="StateServer" stateConnectionString="tcpip=127.0.0.1:42424" timeout="25" />
 </system.web>
</configuration>
<configuration>
 <system.web>
  <sessionState mode="SqlServer" sqlConnectionString="Integrated Security=SSPI;data source=TestSqlServer;" 
    timeout="25" />
 </system.web>
</configuration>

SessionState hakkında daha teferruatlı bilgiyi internette bulabilirsiniz. ama ben burada "SataServer" modu hakkında deneyimlerimi paylaşmak istiyorum.

SataServer; Yük dengeleme (Load balancing) durumlarında tercih edilen bir yapıdır. IIS1, IIS2 olarak 2 serverımızın olduğunu düşünür isek bu iki server arasında requestlerin hangisine gideceğini bilemeyebiliriz, bu durumda IIS3 adında yeni bir server daha kurup Sessionları burada host etmemiz gerekir. 2 server merkezi bir session'dan beslenir. Bunun için yapılması gerereken IIS3 üzerinde "ASP.NET State Service" hizmetini aktif etmemizdir. Aşağıdaki görselde nasıl aktif edileceğini bulabilirsiniz.