.NET Core 5.0 Uygulamasını Docker'da Host (Dockerize) Etmek

Selamlar,

.NET Core 5.0 uygulamasını docker üzerinde nasıl host edeceğimizi paylaşmak istiyorum. Docker nedir? Nereden hayatımıza girmiştir? vs. gibi konuları diğer makalelerden okumanızı tavsiye ederim. Microsoft ürünleri ile geliştirme yapan biri olarak, .Net Core 5.0 MVC uygulamasını nasıl docker linux containerda host edeceğimizi anlatmak için bu makaleyi paylaşmak isterim.

İlk olarak windows üzerinde docker kullanım için, https://github.com/docker/toolbox/releases adresinden "docker quickstart terminal" windows exe'sini indirip kuruyoruz.

Kurulum sonrası masa üstümüz aşağıdaki gibi olacaktır.

.NET Core 5.0 MVC uygulaması create ediyoruz.

 

Proje kök dizininde "Dockerfile" adında bir dosya create edip içerisini aşağıdaki gibi hazırlıyoruz.

FROM mcr.microsoft.com/dotnet/sdk:5.0		
WORKDIR /app
EXPOSE 80
COPY . .
RUN dotnet restore
RUN dotnet publish WebBlog.csproj -c Release -o out
WORKDIR out
ENV ASPNETCORE_URLS="http://*:1990"
ENTRYPOINT ["dotnet", "WebBlog.dll"]