Git İle .gitignore Dosyası Kullanarak Bin ve Obj Klasörlerini Yönetme

Bir .NET Core projesi geliştirirken, proje klasörü içindeki bin ve obj klasörlerinin git tarafından izlenmesi gereksizdir. Bu klasörler, derleme işlemi sırasında oluşturulan geçici dosyaları içerir ve genellikle proje paylaşımı veya depolanması sırasında istenmez. Bu klasörlerin git tarafından izlenmemesi için .gitignore dosyasını nasıl kullanacağınızı adım adım açıklıyoruz.

Adım 1: .gitignore Dosyası Oluşturma

Proje kök dizininde .gitignore adında bir dosya oluşturun, eğer zaten yoksa.

Adım 2: Git'e İzlenmesini Durdurmayı Söylemek

Oluşturduğunuz .gitignore dosyasına aşağıdaki satırları ekleyin:

 
# .NET Core
bin/
obj/

Bu satırlar, bin ve obj klasörlerinin git tarafından izlenmemesini sağlar.

Adım 3: Cache'i Temizlemek

İzlemenin durdurulması ardından git'in cache'ini temizleyin:

git rm -r --cached bin/
git rm -r --cached obj/

Bu işlem, değişiklikleri kaydedecek ve cache'i temizleyecektir.

Adım 4: Commit
Yapılan değişikliği git'e gönderiyoruz.

 
git add .
git commit -m "Git ignore dosyasına bin ve obj klasörleri eklendi"
 

Artık bin ve obj klasörleri, .gitignore dosyasına eklediğinizden ve git'e izlenmesini durdurduğunuzdan beri git tarafından izlenmeyecek.

Bu kadar basit! Artık .NET Core projenizdeki gereksiz dosyaları kontrol etmek zorunda kalmayacaksınız. Daha temiz ve düzenli bir proje yönetimi için .gitignore dosyasını kullanmaya devam edin.