ASP.NET Sayfa Yönlendirme / Yenileme

Selamlar,

C# Kod tarafından sayfa yönlendirme kodumuz aşağıdaki gibidir.

Asp.Net Web Form ile;

Response.Redirect("/SayfaAdi.aspx"); 
Response.Redirect("/SayfaAdi.aspx?ID=" + Session["ID"]);
Page.Response.Redirect(Page.Request.Url.ToString(), true); // Mevcut sayfayı yenileme.


Asp.Net MVC ile;

 public ActionResult Index()
 {
   if (Request.QueryString["cikis"] == "ok")
   {
     Session["IsLogin"] = null;
     Session.RemoveAll();
     Session.Abandon();
     return RedirectToAction("Index", "Admin");
   }
 
   return View();
 }