MSSQL Aynı kayıtların toplamı

SELECT MARKA_ID, COUNT(MARKA_ID) AS TekrarlamaSayisi

FROM TBL_YORUMLAR

GROUP BY MARKA_ID

HAVING ( COUNT(MARKA_ID) > 1 ) ORDER BY TekrarlamaSayisi DESC