C# ile Türkçe Karakter Temizleme

Merhaba, kullanım alanına göre değişiklik göstererek sıkça kullandığımız Türkçe karakter temizle işlemini aşağıdaki method yardımıyla profesyonel bir şekilde çözüm sağlayabilirsiniz.

using System;
using System.Text;
using System.Linq;

public class Program
{
 public static string ClearTurkishCharacter(string _dirtyText)
 {
   var text = _dirtyText;
   var unaccentedText = String.Join("", text.Normalize(NormalizationForm.FormD).Where(c => char.GetUnicodeCategory(c) != System.Globalization.UnicodeCategory.NonSpacingMark));
   return unaccentedText.Replace("ı", "i");
 }

 public static void Main()
 {
  string demoText = "Şu yoğurdu sarımsaklasak da mı ürfet Ğ @ ? ğ Ü ü ş Ş ç Ç saklasak Sarımsaklamasak da mı saklasak?";
  string cleanedText = ClearTurkishCharacter(demoText);
  Console.WriteLine(cleanedText);
 }
}

Çıktısı; Su yogurdu sarimsaklasak da mi urfet G @ ? g U u s S c C saklasak Sarimsaklamasak da mi saklasak?