DataTable daki bir değeri değiştirme

.NET ortamında, bir DataTable içerisinde yer alan herhangi bir değeri AcceptChanges metodunu kullanarak değiştirebilirsiniz.

dataTable.Rows[row][column] = "Yeni değer";
dataTable.Rows[row].AcceptChanges();