T-SQL Kodları Örnek

SELECT MAX(maas) FROM Personel

-- En yüksek maaşı alanı göster.


SELECT MIN(maas) FROM Personel

-- En düşük Maaşı olanı göster.


SELECT * FROM Personel WHERE maas=(SELECT MAX(maas) FROM Personel)


SELECT * FROM Personel WHERE maas=(SELECT MIN(maas) FROM Personel)


SELECT * FROM Personel WHERE maas<>(SELECT MIN(maas) FROM Personel)

( En küçük maaş alanların haricin deki verileri getir. )


SELECT COUNT(*) FROM Personel -- Tablo daki verilerin toplamını gösterir...

SELECT Persolen_Adi AS ' Personel Adı', Personel_Maasi AS 'Persone Maaşı' FROM Personel


SELECT MIN(maas) AS 'En Yüksek Maaş' FROM Personel

(Kolon adlarını düzgün gözük mesini istiyor isem.)


SELECT SUM(maas) FROM Personel

-- "Maas" kolunudaki Veilerin Toplamını Gösterir Örnk=5,800


SELECT AVG(maas) FROM Personel

-- "Maas" Kolonundaki Verilerin Ortalamsını Verir.


SELECT distinct(urunadi) FROM urunler

-- 1'den fazla aynı olan isimleri tekbir isim olarak gösteriyoruz.


SELECT urunadi FROM urunler union SELECT kullanici FROM kullanicilar

-- İki ayrı tabloyu birleştirme kodumuz "UNION"


SELECT * FROM urunler ORDER BY UrunAdi DESC ( Z'den A'ya Sırala ) veya ASC ( A'dan Z'ye Sırala )


SELECT * FROM urunler WHERE Tarih BETWEEN '05.02.2010' AND '05.02.2010'

-- İki tarih arasındaki verileri listele...


SELECT * FROM urunler WHERE UrunAdi in('Toshiba','Casper','Vestel')

-- Allah ne verdi ise listele