İç içe select | aynı olan verileri getirme

- SELECT TOP 35 * FROM TBL_MERKEZ ORDER BY KULLANICI

- SELECT  *  FROM TBL_MERKEZ  WHERE DAHILINO NOT IN (SELECT TOP 35 DAHILINO FROM TBL_MERKEZ ORDER BY KULLANICI