SQL Server'da yuvarlama fonksiyonları floor, ceiling, round

FLOOR : Aşağı yuvarla (Herhangi bir ondalık için sayının kendinden küçük, en büyük tam sayıyı verir)
CEILING : Aşağı yuvarla (Herhangi bir ondalık için sayının kendinden büyük, en küçük tam sayıyı verir)
ROUND : Sayının yakın olduğu tam sayı değerini verir.

SELECT FLOOR(12.987363),Ceiling(12.987363),Round(12.987363,0)

SELECT FLOOR(12.252141),Ceiling(12.252141),Round(12.252141,0)

Not:
Round fonksiyonu 2 parametre alır. Birincisi yuvarlayacağı sayı ikincisi ise yuvarlarken virgülden sonra dikkate alacağı hane sayısını ifade eder.